Voeding / Zelf eten meenemen

Het Radboudumc besteedt veel aandacht aan veilige en gezonde voeding. In dit ziekenhuis krijgt u eten en drinken dat bijdraagt aan een voorspoedig herstel volgens het FoodforCare concept. Het voedingsaanbod op de afdeling is zeer divers. Informeer bij de voedingsassistent op de afdeling naar het precieze aanbod.
In het Radboudumc gelden strenge eisen en regels op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. Deze eisen en regels liggen wettelijk vast en zijn er om te voorkomen dat u als patiënt ziek wordt van het eten.
Als u toch voedingsmiddelen/maaltijden van thuis wilt meenemen, dan gelden hiervoor de volgende regels.

Patiëntenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Medische Oncologie

Over de verpleegafdeling

U kunt vanaf verschillende locaties doorverwezen worden naar de verpleegafdeling Medisch Oncologie.

lees meer

Over de verpleegafdeling

U kunt vanaf verschillende locaties doorverwezen worden naar de verpleegafdeling Medisch Oncologie. Op de verpleegafdeling zijn naast de bedden voor de Medische Oncologie een aantal bedden beschikbaar voor Palliatieve zorg, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en fase 1 onderzoek. Het team bestaat uit artsen, 1 physician assistant, verpleegkundigen en verpleegassistenten. Secretaresses, voedingsassistenten, gastdames en facilitair medewerkers. 

Mogelijke redenen voor opname

De patiënten die op de verpleegafdeling van de Medische Oncologie worden opgenomen, kunnen alle soorten kanker hebben, met uitzondering van de hematologische aandoeningen.

Veel patiënten worden behandeld met systeemtherapie, zoals chemotherapie, immunotherapie of doelgerichte therapie. Deze behandelingen kunnen zowel curatief als palliatief worden gegeven. Curatief wil zeggen dat het doel van de behandeling genezing is. Palliatief wil zeggen: levensverlengend of behandeling van de bestaande klachten. Een andere mogelijke behandeling is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. Dit is een lokale therapie die ook curatief of palliatief kan zijn.

Wanneer u komt voor een chemokuur of een andere behandeling, is de opname gepland en komt u via de polikliniek of rechtstreeks naar de afdeling. Wanneer u moet worden opgenomen om te starten met een klinische chemokuur wordt u opgenomen bij Komen & Starten. Klinisch wil zeggen met minimaal één overnachting, afhankelijk van het behandelschema.

Als u wordt opgenomen voor een poliklinische behandeling met chemotherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie of bijvoorbeeld een zakje bloed, wordt u opgenomen op de dagbehandeling van de Medische Oncologie.

Als er complicaties optreden van een behandeling of zich andere problemen voordoen, is er sprake van een ongeplande opname. Dit kan via de polikliniek, bijvoorbeeld wanneer u bij de arts op het spreekuur bent, of via de Spoedeisende Hulp. Als u moet blijven komt u eerst op de acute opname afdeling (AOA) te liggen. Als het kan wordt u daarna verplaatst naar de verpleegafdeling medische oncologie.

Wetenschappelijk onderzoek

Patiënten die deelnemen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling Medische Oncologie, worden hierin begeleid door een speciaal team van artsen, researchverpleegkundigen en researchassistenten. 

Palliatieve zorg

Ook worden er regelmatig patiënten opgenomen voor palliatieve zorg. Het uitgangspunt van palliatieve zorg is het verbeteren van de kwaliteit van leven. Er wordt in dit stadium van de ziekte veelvuldig gebruik gemaakt van andere disciplines in het ziekenhuis, zoals het palliatief team, pijnteam, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, psycholoog of andere ‘geestelijke’ ondersteuning. Slechts een kleine groep van de patiënten overlijdt daadwerkelijk op de afdeling. 

Nucleaire Geneeskunde

Naast de oncologische patiënten heeft de verpleegafdeling ook 4 bedden beschikbaar voor patiënten van de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. Patiënten worden opgenomen voor een behandeling met radioactieve stoffen, zoals radioactief jodium of lutetium.

De medische staf oncologie

De chef de clinique is een medisch oncoloog die eindverantwoordelijk is voor de klinische oncologiepatiënten op de afdeling. Dit is wisselend één van de stafartsen. Hiernaast zijn er fellows (arts assistenten in opleiding voor oncoloog) en een physician assistant assistent.

De klinische patiënten worden niet gezien door hun eigen poli-arts op de afdeling, maar de zorg wordt overgedragen aan de zaalartsen. Indien nodig vindt er overleg plaats tussen de zaalarts en uw hoofdbehandelaar. Op verzoek is het natuurlijk mogelijk dat de hoofdbehandelaar langs komt de afdeling tijdens uw opname. 

De arts-assistenten (zaalartsen)

Elke dag (met uitzondering van het weekend) zijn er 1 à 2 arts-assistenten op de afdeling aanwezig als zaalartsen en een physician assistant. Meestal is er ook een co-assistent. De artsen lopen iedere dag visite bij de patiënt en zijn eerste aanspreekpunt voor patiënt, naasten, verpleegkundigen en andere disciplines.


Uw opname bij het Radboudumc

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.


Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Route: 662

bekijk route

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A en volg route 662

Afdeling Medische Oncologie

Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen.

lees meer

Contact

Afdeling Medische Oncologie

Afdeling medische oncologie heeft geen bezoektijden.
Bij voorkeur bellen tussen 8.00 - 17.00 uur. Bij spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.
(024) 361 88 00
contactformulier

Op de afdeling


Komen & Starten klinische chemokuur

Als u moet worden opgenomen voor een klinische chemokuur, komt u op de afdeling Medische Oncologie bij Komen & Starten. Dit wil zeggen: u komt ’s ochtends vroeg op de afdeling en kort hierna, als uw bloedwaarden en situatie dit toelaten, start u met de chemokuur.

lees meer

Komen & Starten klinische chemokuur

Als u moet worden opgenomen voor een klinische chemokuur, komt u op de afdeling Medische Oncologie bij Komen & Starten. Dit wil zeggen: u komt ’s ochtends vroeg op de afdeling en kort hierna, als uw bloedwaarden en situatie dit toelaten, start u met de chemokuur.

In principe krijgt u twee werkdagen van tevoren telefonisch bericht van de secretaresse over de opname, tenzij anders is afgesproken.

U meldt zich ’s ochtends om 8.00 uur op de afdeling, waar u wordt ontvangen door de secretaresse. Vervolgens neemt een verpleegkundige of verpleegassistent bloed af en worden controles, zoals uw gewicht en bloeddruk, gedaan.

Als u komt voor een eerste chemokuur, voert de verpleegkundige op de eerste dag een voorlichtingsgesprek met u en bespreekt daarin de meest voorkomende en belangrijkste bijwerkingen, het toedienschema, de duur hiervan en belangrijke adviezen. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Heeft u voor de opname al vragen? Dan is het verstandig deze op te schrijven en mee te nemen naar dit gesprek. Ook in de dagen hierna kunt u met vragen altijd bij de verpleegkundigen terecht.

Na het gesprek met de verpleegkundige maakt u kennis met de physician assistant. Hij of zij begeleidt en ondersteunt u tijdens uw behandeling. Afhankelijk van uw bloedwaarden en hoe u zich voelt, wordt er door de physician assistant akkoord gegeven voor de chemokuur. Hierna sluit de verpleegkundige een infuus aan en start met de kuur.

De dag voor ontslag van uw eerste chemobehandeling heeft u een ontslaggesprek met een verpleegkundige. In dit gesprek neemt hij of zij met u opnieuw de leefregels voor thuis en het ondersteunende medicatieschema voor na de behandeling door. Deze informatie sturen we ook rechtstreeks naar uw account op mijnRadboud. 


Bezoekers­informatie

Bezoekers zijn altijd welkom! Samen willen we een voor iedereen zo prettig mogelijke omgeving bieden.

lees meer

Bezoekers­informatie

Bezoekers zijn altijd welkom! Samen willen we een voor iedereen zo prettig mogelijke omgeving bieden. Op de afdeling maken we daar samen met u afspraken over, zoals maximaal twee bezoekers ontvangen op uw kamer en rekening houden met de privacy van andere patiënten en medewerkers.
 
Bezoekers kunnen (tegen betaling) gebruik maken van een gastenmaaltijd. De voedingsassistente kan u hier meer over vertellen. Koffie en thee zijn gratis in de automaten in de gang en in het dagverblijf. Verder kunt u in het restaurant (route 607) en bij de hoofdingang terecht. Meer informatie kunt u vinden op FoodforCare.


Voorbereiding

Voor de behandeling geeft de verpleegkundige u uitleg over de behandeling.


Bij de opname

Voor opname meld u zich bij de secretaresse van de afdeling Medische Oncologie. 

lees meer

Bij de opname

Voor opname meld u zich bij de secretaresse van de afdeling Medische Oncologie. De secretaresse vraagt naar uw naam, voorletters en geboortedatum. Daarna krijgt u een identificatiebandje met deze gegevens om. De verpleegkundige haalt u op en begeleidt u naar uw kamer.


Voeding / Zelf eten meenemen

Het Radboudumc besteedt veel aandacht aan veilige en gezonde voeding. In dit ziekenhuis krijgt u eten en drinken dat bijdraagt aan een voorspoedig herstel volgens het FoodforCare concept.

lees meer

Op de afdeling

Samen willen we een voor iedereen zo prettig mogelijke omgeving bieden. Op de afdeling maken we daar samen met u afspraken over, zodat u bezoek kunt ontvangen en privacy heeft.

lees meer

Op de afdeling

De verpleegafdeling Medische Oncologie heeft eenpersoons kamers met eigen badkamer. Tijdens de behandeling kunt u gratis gebruik maken van televisie en er is een gratis wifi netwerk beschikbaar. Daarnaast is er binnen de afdeling een loungeruimte. De voedingsassistenten zorgen voor eten en drinken tijdens de behandeling. Het is toegestaan om zelf eten en drinken mee te nemen.

Aangepaste bezoekersregeling 

Bezoek is welkom (bij voorkeur na 11.00 uur) en er mag iemand blijven slapen op de slaapbank bij u op de kamer. Het is mogelijk voor bezoekers mee te eten met de maaltijd.

 


Muziek in het ziekenhuis

Stichting No Guts No Glory verzorgt elke maand een muziekaal optreden op de verpleegafdeling Medische Oncologie. 

lees meer

Beter uit Bed Bewegen is goed voor uw herstel

Tijdens het verblijf in een ziekenhuis blijkt de gemiddelde patiënt zeer inactief te zijn. Een patiënt brengt gemiddeld 80% van de tijd in het bed door. Het gebrek aan beweging leidt tot een behoorlijk verlies van belangrijke lichaamsfuncties, zoals breinfunctie, spierkracht en uithoudingsvermogen.

lees meer

Beter uit Bed Bewegen is goed voor uw herstel

Tijdens het verblijf in een ziekenhuis blijkt de gemiddelde patiënt zeer inactief te zijn. Een patiënt brengt gemiddeld 80 procent van de tijd in het bed door. Het gebrek aan beweging leidt tot een behoorlijk verlies van belangrijke lichaamsfuncties, zoals breinfunctie, spierkracht en uithoudingsvermogen.Uit onderzoek en ervaring blijkt dat patiënten eerder herstellen na een ziekenhuisopname als ze meer bewegen voor, tijdens en na de ziekenhuisopname. Onze zorgverleners stimuleren u daarom om zo actief mogelijk te zijn tijdens uw verblijf in het Radboudumc, zodat u sneller herstelt en fitter naar huis gaat.

Wat betekent dat voor u op de dagbehandeling?

U krijgt meer bewegingsruimte en vrijheid om tijdens uw ziekenhuisverblijf zoveel mogelijk actief te zijn. U kunt bijvoorbeeld in beweging komen door te wandelen over de afdeling, naar de lounge te gaan of door oefeningen te doen. U hoeft niet standaard in bed te gaan liggen, maar bijvoorbeeld op een goede relaxstoel te gaan zitten. Natuurlijk worden deze mogelijkheden afgestemd met de artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij uw behandeling.

Dag van opname in het Radboudumc

Wij adviseren om gemakkelijk zittende kleding aan te trekken en zoveel mogelijk in beweging te blijven op de afdeling. Kijk wat voor u mogelijk is.Als u zich naar omstandigheden goed voelt, adviseren wij u ook tijdens de dagopname in beweging te blijven. Eet uw maaltijd op de bedrand of aan tafel. Probeer binnen uw mogelijkheden actief te zijn op de kamer of afdeling. U kunt bijvoorbeeld zelf uw thee of koffie halen bij de koffieautomaat. Als u chemotherapie krijgt, mag u zich vrij bewegen op de afdeling en in de loungeruimte. Ga niet verder dan de loungeruimte aangezien u in sommige gevallen bijwerkingen kunt hebben van de chemotherapie. Het is beter om overdag in de stoel te zitten dan in bed te liggen. Gebruik uw bed alleen als u even wilt rusten of slapen.

Tips

 • Probeer zoveel mogelijk uit bed te zijn gedurende de dag.
 • Probeer zo vaak mogelijk in beweging te zijn met een rustpauze tussendoor.
 • Probeer deel te nemen aan de gezamenlijke activiteiten zoals de koffieronde en de lunch.
 • Op de afdeling is een beweegruimte waar u gebruik van kunt maken. De beweegruimte bevindt zich tegenover de lift.
 • De relaxstoel is een stoel  waar u de gehele dag in kunt verblijven. U beslist zelf de houding waarin u zit of ligt. Vanuit de relaxstoel kunt u ook gemakkelijker opstaan om naar het toilet of de badkamer te lopen

Weer naar huis (ontslag uit Radboudumc)

Fijn dat u weer naar huis mag. Probeer ook in uw thuissituatie actief te blijven zodat u zo fit mogelijk blijft.

Lees meer over Beter uit Bed


Naar huis

U hoort van uw behandelend arts wanneer u naar huis mag. De verpleegkundige voert dan een ontslaggesprek met u (en eventueel uw partner/begeleider).

lees meer

Naar huis

U hoort van uw behandelend arts wanneer u naar huis mag. De verpleegkundige voert dan een ontslaggesprek met u (en eventueel uw partner/begeleider). Meestal is dit gesprek op de dag vóór u de afdeling verlaat.

Onderwerpen:

 • zorg na uw opname
 • Uw vragen. Klik hier voor informatie over veel gestelde vragen en wanneer contact op te nemen.

Behandeling Handmassage

Heeft u behoefte aan ontspanning en een fijne afleiding tijdens uw opname in het Radboudumc? Dan is onze handmassage misschien iets voor u. lees meer

Komen & Starten klinische chemokuur veel gestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen bij Komen & Starten.

 • Dit is afhankelijk van de behandeling.

  lees meer


  Hoeveel nachten moet ik blijven?

  Dit is afhankelijk van de behandeling. De verpleegkundige zal u hier op de dag van opname verder over informeren.

 • Mag ik tijdens de behandeling met chemotherapie van de afdeling af?

  Als er chemo inloopt willen we dat u op de afdeling blijft zodat we u kunnen observeren en sneller kunnen handelen bij complicaties. Loopt er een spoelzak tijdens uw behandeling dan mag u van de afdeling af.  Indien u andere medicatie krijgt of u krijgt alleen vocht dan kunt u met de verpleegkundige bespreken of u verder dan de loungeruimte mag gaan (bijvoorbeeld het restaurant of naar buiten).


Lotgenotencontact

Wilt u ervaringen uitwisselen met mensen die te maken hebben met dezelfde aandoening/ziekte?

lees meer

Lotgenotencontact

Wilt u ervaringen uitwisselen met mensen die te maken hebben met dezelfde aandoening/ziekte?

 • Kijkt u dan eens bij verschillende patiëntverenigingen.
 • Landelijk zijn er ontmoetingshuizen waar je in oa. In contact kan komen met mensen die in dezelfde situatie zitten als jij. Hier in Nijmegen zit het Marieke huis.
 • Mezzo heeft een online community waar u vragen kunt stellen en/of uw verhaal kwijt kunt rondom verschillende thema’s, zoals wetten en regels, steun en advies, werk en mantelzorg. U vindt deze community via de website van Mezzo.

Afdeling Medische Oncologie

Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet